دبستان

غیر دولتی پسرانه

گلبانگ دانش

دبستان گلبانگ دانش

#کلاس های هوشمند

#فضای آموزشی مناسب

#کادر مجرب

#تعهد و تجربه

فضای اموزشی مناسب

مدرسه خوب دارای محیطی زیبا و با طراوت و نشاط آور است. در مدرسه ما ابعاد کلاس ها و صندلی ها استاندارد متناسب با سن دانش آموزان می باشد و فضای فرهنگی، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزان مهیا می باشد.

ابزار کمک آموزشی

ابزار کمک آموزشی، فوق العاده برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در ۱۲ سال تحصیلی، اهمیت دارد. به خصوص برای پایه ابتدایی که همه چیز را به صورت تصویری و لمسی و تجسمی، می توان به راحتی منتقل  کرد و هوش و سواد کودک را ارتقا داد.

آموزگار های برتر

معلمان برتر گلبانگ دانش از نقطه نظر دانش آموزانشان به مسائل نگاه می کنند . آنها توانایی بی نظیری دارند برای اینکه خودشان را در جایگاه هریک از دانش آموزانی که با آنها تعامل دارند تصور نمایند و می دانند که چطور با دیگران برخورد داشته باشند

کلاس های هوشمند

در جهت ایجاد محیط یاددهی-یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است . دانش آموزان در کلاس های هوشمند نقش یادهنده و یادگیرنده را برعهده دارند و می توانند از برنامه های درسی فراتر گام بردارند.

دبستان گلبانگ دانش. مدرسه ای برای دانش آموزان موفق!

0
تعداد کلاس ها
0
کادر اداری
0
دانش آموز
0
سال تاسیس

اخبار دبستان گلبانگ دانش

ورود به پنل کاربری دبستان گلبانگ دانش

فهرست